Data om skvaltkvarnen

Uppfördes i Härlunda 1822
Flyttades till nuvarande plats 1875
Har varit i drift till 1918
Köptes av hembygdsföreningen 1950
Restaurerades 1950, 1984-1989 samt 1992

Beskrivning:
Kvarnbyggnad av timmer. Golvyta c:a 10 kvm.
Vattenhjul på vertikal axel. Åtta skovlar.
Varvtal: Max 24 varv per minut.
Kapacitet: 4 kg mjöl per timme.

Restaurering 1984-1989.
Kvarnen: Nya dammluckor. Ny vattenränna. Nytt vattenhjul. Ny drivaxel. Nya grundstolpar. Ny inredning. Kvarnkar, skaklåda, mjöluttag, arbetsbänk. Nytt jordgolv.
Omgivningen: Ny parkeringsplats med plats för 20 personbilar. Breddning och förbättring av kvarnvägen. Ny kvarngrind, staket och grindstolpar. Anslagstavla, skyddsräcke, gångbro, trappa, bryggor. Rastplats med bord och bänkar. Röjning, fyllning.

Restaurering 1992.
Tätning och förstärkning av kvarndammen med en betongmur. Nytt skyddsräcke.

Restaurering 2004.
Nytt vattenhjul. Ny drivaxel.

Gränsturen: Småland-Blekinge. Naturstig c:a 2 km.

Almundryds Hembygdsförening

Kvarnhus inne

 

Det vertikala skovelhjulet

 

 

Vill ni veta exakt var Siggamåla Skvaltkvarn ligger klicka här och sök efter beteckningen E93. Bra skyltat från väg nr. 119